Dalmatinski pršut

Riječ pršut dolazi od talijanskog glagola “prosciugare” sa značenjem “osušiti”. Pršut se u jelovnike širom svijeta uvrstio u doba starih Rimljana koji su poznavali ovu delikatesu i svakodnevno je konzumirali.